Estratexias e boas medidas para tratar situacións complexas

Onte, martes 13 de marzo, asistimos á segunda sesión do obradoiro que impartiu Reverso dentro do ciclo de actividades de Proba en galego. Na última sesión do obradoiro traballamos a maneira de tratar posibles situacións nas que a nosa clientela poida mostrar incomodo por ser atendida en galego. Traballamos por grupos, escenificamos as situacións e as solucións que propuñamos e para rematar fixemos unha posta en común sobre a mellor maneira de tratar as situacións complexas e incómodas.

Para completar os temas que saíron ao longo destas dúas sesións de obradoiros, recomendámosvos a lectura -amena e doada- destas dúas publicacións:

  • Núñez Singala, Manuel. En galego, por que non? Contra os prexuízos e as simplificacións sobre a lingua galega. Editorial Galaxia, 2009

  • Costas, Xosé-Henrique (coord.) 55 mentiras sobre a lingua galega. Edicións Laiovento, 2009

Obradoiro Por que non en galego? A utilidade no comercio. Mañá, martes 28 de febreiro

Mañá, martes 28 de febreiro, terá lugar o obradoiro Por que non en galego? Percepción da utilidade lingüística no comercio. A asistencia está aberta a todas as persoas interesadas que traballan na pequena empresa e no comercio local.

A sesión, dunha hora de duración, abordará os prexuízos e estereotipos asociados á lingua galega e ao seu uso no ámbito das relacións comerciais. O obradoiro será participativo, cun enfoque lúdico; a través de xogos de rol as persoas que asistan á sesión poderán enfrontarse a diferentes situacións que se dan a cotío arredor do uso do galego. A resolución das situacións traballaranse por medio de debates e postas en común.

Este obradoiro terá continuidade na sesión progrmada para o 13 de marzo, baixo o título Estratexias e boas medidas para tratar situacións complexas. Ambas as dúas sesións estarán impartidas por Reverso Comunicación, Cultura e Lingua, unha empresa especializada na formación e na creación de contidos dentro do ámbito da normalización lingüística.

Esta actividade formativa encádrase dentro do calendario de eventos organizados pola Concellaría de Normalización Lingüística do Concello de Pontevedra, en colaboración co grupo de traballo da campaña Proba en galego, que busca promover o uso do galego no ámbito do comercio e da pequena empresa.

As charlas, presentacións e obradoiros teñen como obxectivo principal incidir na normalización do uso do galego no sector do comercio e da pequena empresa. Ao longo das 6 sesións analizarase e reflexionarase sobre as vantaxes do uso do galego nas relacións comerciais e empresariais; ademais, presentaranse estratexias e boas prácticas para mellorar a comunicación coa clientela e coas empresas colaboradoras.

A asistencia estará aberta ás persoas do ámbito do comercio e da pequena empresa. Pódese consultar o calendario completo de actividades aquí: Proba en galego. Programa de actividades de febreiro a abril de 2012

Máis información: Concello de Pontevedra. Servizo de Normalización Lingüística. Rúa dos Churruchaos, núm. 2, 3º andar. Teléfono 986100185, extensión 7041 normalizacionlinguistica@pontevedra.eu

Martes 28 de febreiro, ás 21.00 horas, no Colexio de Xestores Administrativos de Pontevedra (rúa Blanco Porto, 9, 1º andar)

 

Apuntamentos sobre a charla de Valentina Formoso

Onte tivemos a primeira actividade pública do grupo de traballo para a dinamización do galego nas relacións comerciais e empresariais. Estivo connosco Valentina Formoso porque elaborou a súa tese de doutoromento cunha investigación sobre estes asuntos.

Ela falounos da situación actual do galego no comercio. Non se limitou a apontar datos fríos, senón que estivo a valorar e explicar cales son as causas que nos conduciron a que no noso sector haxa unha presenza cativa da nosa lingua e analizou para nós as principais eivas das políticas lingüísticas desenvolvidas na Galiza ata o de agora.

Puxemos argumentos e experiencias en común e deixounos algunhas reflexións moi interesantes a respecto dos beneficios da promoción do galego nas relacións comerciais. Mesmo tivo a deferencia de nos deixar un traballo escolar do seu alumnado do IES Félix Muriel no que figuran apuntamentos tan interesantes como estes:

Por que introducir o galego na empresa?

  1. Porque vender en galego distingue positivamente as empresas galegas dos seus competidores xa que identifica o produto coa súa comunidade de orixe.
  2. Porque etiquetar en galego é marca de calidade: non é o mesmo xouba ca sardinilla.
  3. Porque os rótulos en galego identifican as empresas como autóctonas e isto transmite confianza na clientela.
  4. Porque en Galiza practicamente o 100% dda poboación entende o galego.
  5. Porque para a poboación española o galego escrito é facilmente comprensíbel e dálle autenticidade ao produto ou ao servizo.
  6. Porque o galego abre mercados no Brasil e en Portugal.

Hoxe, ás 21 horas, comezan as actividades de Proba en galego

Valentina Formoso Gosende ofrecerá hoxe unha conferencia na que analizará a situación actual do galego no sector do comercio. O acto, a partir das 21 horas no Colexio de Xestores Administrativos de Pontevedra, está aberto ao público aínda que está especialmente dirixido á persoas que traballan no ámbito do comercio local e da pequena empresa.

Durante o relatorio, Valentina Formoso analizará, desde a súa experiencia persoal como investigadora, os problemas e prexuízos que pexan o uso do galego no comercio, así como as vantaxes e estratexias que levan a moitas empresas a empregaren a lingua galega como lingua de atención á súa clientela. 

Esta conferencia abre un ciclo de actividades que a Concellaría de Normalización Lingüística do Concello de Pontevedra programou como resultado das demandas formuladas no grupo de traballo da campaña Proba en galego, que busca promover o uso do galego no ámbito do comercio e da pequena empresa.

Valentina Formoso traballou no Servizo de Normalización Lingüística da Confederación de Empresarios de Galicia en Santiago de Compostela en tarefas como a dinamización do uso da lingua ou a elaboración de vocabularios. Realizou un extenso traballo de investigación sobre o uso do galego nas empresas que serviu de base para a súa tese de doutoramento A lingua galega no ámbito empresarial: usos e representacións sociolingüísticas, presentada no ano 2005. Ademais, é autora de artigos como “Apuntamentos sobre a lingua galega na empresa no século XX” (Madrygal, 2004) ou “Propostas de dinamización relacionadas coa economía e a empresa” (Madrygal, 2010).

Xoves 16 de febreiro/ 21.00 horas/ Colexio de Xestores Administrativos de Pontevedra (rúa Blanco Porto, 9, 1º andar)

Dámosvos a benvida ao noso blog!

Estado

Proba en galego é unha campaña da Concellaría de Normalización Lingüística do Concello de Pontevedra para dinamizar o uso do galego na pequena empresa e no comercio locais. Ao abeiro desta iniciativa, a finais do 2011, comezou a traballar un grupo de comerciantes e pequenos/as empresarios/as da cidade para favorecer a presenza da lingua galega nas relacións comerciais.